แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2 [...]

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ตามมาตรา ๑๘(๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เขตพื้นที่ สปสช.เขต๑ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ตามมาตรา ๑๘(๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เขตพื้นที่ [...]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563 [...]

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม งานวันเด็กปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน [...]

“ปีใหม่นี้เดินทางปลอดภัยกับ 7 สิ่งที่ต้องรู้”

“ปีใหม่” เทศกาลหยุดยาวสิ้นปีใกล้จะเข้ามาถึง ทุกครอบครัวต้องใช้วันหยุดนี้ในการพักผ่อน , เดินทางท่องเท [...]

ขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้า เป็นเวลาความสุขของครอบครัว”

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ ที่ทำให้เสียชีวิตด้วยโ [...]

ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุขอื่นๆ ส่งโครงการเพื่อขอ [...]

ครอบครัวภู่เจริญบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวภู่เจริญบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัว ได้ [...]

เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคร [...]

โรคที่มากับหน้าหนาว

ลมหนาวเริ่มพัดมาแล้ว หลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มหนาวเย็นกันแล้ว แต่ทว่า ความ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี ๒๕๖๒

ข้อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีภูมิลำเนา(ทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ [...]

ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุ ๕๐-๗๐ ปีขึ้นไป คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะให้บริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ให้กับประชาชนที่ม [...]