ให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน นำทีมโดยเภสัชกร พงษ์นรินทร์ จินดา ได้ให้ควา [...]

รับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้รับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเม [...]