โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ [...]

เปลี่ยนสิทธิบัตรทอง ง่ายๆ ผ่าน Line Official Account สปสช

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบร [...]

สืบสานประเพณีทานสลากภัต สลากย้อม เมืองลำพูนประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน อสม.เทศบาลเม [...]

กองการแพทย์ อสม. ผู้สูงอายุ ร่วมมือร่วมใจ แต่งต้นสลากย้อม

กองการแพทย์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน และ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน สือสานประเพณี ร่วมมือร่วมใจ แต่ [...]

คุณมานิตย์ สุทธิไชยากุล ได้บริจาคเตียงคนไข้ให้ศูนย์บริการสาธารสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณมานิตย์ สุทธิไชยากุล ได้บริจาคเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า ให้กับศูนย์บริการ [...]

ขอขอบคุณ คุณเบญจสิริ จันทนรุ่งโรจน์ ที่ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

โดย มีคุณสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองก [...]

เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30น. ถึง 17.00น. วัน [...]

ศูนย์ตรวจ COVID-19 รายชื่อ Lab ตรวจ COVID-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ศูนย์ตรวจ COVID­19 รายชื่อ Lab ตรวจ COVID­19 ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เริ่มมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอ [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]