โรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ป้องกันได้ด้วยมาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด และฉีดวัคซีนป้องกัน”

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดหน้าฝน พบโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ท [...]

ช่องทางการให้บริการจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ช่องทางที่เปิดให้ผู้มีสิทธิรับบริการสามารถจองนัดหมายเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 [...]

ประกาศจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน งดให้บริการบางแผนก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID­19 ระลอกใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นกา [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

ขอให้ท่านที่ไปตามสถานที่ดังกล่าว ขอให้ท่าน "กักตนเอง" และไปรายงานตัวเพื่อรับการตรวจคัดกรอง ด่วน!

จากศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.ลำพูน [...]

รายชื่อหน่วยบริการที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาระบบบัตรทองในพื้นที่เขต กทม.

รายชื่อหน่วยบริการที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการระบบบัตรทองในพื้นที่เขต กทม. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุ [...]

เตือนปชช. ระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันลอยกระทงทุกปีที่ผ่านมามักจะมีอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัดและดอกไม้ไฟ ทำให้ได้รับบาดเจ็บตามอวัยวะ [...]

ประชาสัมพันธ์จะมีการกิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รั [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ [...]

เปลี่ยนสิทธิบัตรทอง ง่ายๆ ผ่าน Line Official Account สปสช

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบร [...]