ขอบคุณเจ้แดงตลาดหนองดอก และคุณญานิศา ที่บริจาคเสื้อกันฝนและชุด PPE

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบา่ลเมืองลำพูน ขอขอบคุณเจ้แดง ร้านขายของทะเลตลาดหนองดอก ที่ได้บริการจาคเสื้อก [...]

วันที่ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างเสริมพั [...]

ขอขอบคุณ บริษัทเอซเธติค บายแอมเพ็ค จำกัด ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณ ประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการร [...]

ประกาศ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid­19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีผู้ติดเชื้อ [...]

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นให้ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม พร้อมด้วยคุณอรนุช ศรีปัทกุลกิจ ได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับศูนย์บร [...]

สภากาชาดไทยรับสมัครอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

มาร่วมเป็นสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วยกันค่ [...]

ขอขอบคุณ คุณอุดมพรรณ มูลกันทา ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณ ประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการร [...]

บุคลากรด่านหน้าหน่วยรถฉุกเฉินและผู้ช่วยเหลือคนไข้ของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ที่ รพ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บุคลากรด่านหน้าหน่วยรถฉุกเฉินและผู้ช่วยเหลือคนไข้ของศูนย์บริการฯ เริ่มทย [...]

เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน จองวัคซีนป้องกันโควิด-19

สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต โดยลงทะเบียนจองคิวได้ที่แพลตฟอร์ [...]

บุคลากรของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกที่ รพ.ลำพูน

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เร [...]