ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาอย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้รับบริการตรงทางเข้าอาคารศูนย์บริการฯ โดยตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการทุกราย ซักอาการเจ็บป่วย วัดอุณภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าอาคาร และบริการ Gel ล้างมือ 

 

เป็นเพื่อน Line Official กับกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดีๆ จากเรา