เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง หรือต้องเดินทางเพื่อทำกิจวัตรที่จำเป็น เช่น ไปเรียน ไปทำงาน จับจ่ายซื้อของในสถานที่ต่างๆ ต้องเจอผู้คนเยอะๆ

เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง หรือต้องเดินทางเพื่อทำกิจวัตรที่จำเป็น เช่น ไปเรียน ไปทำงาน จับจ่ายซื้อของในสถานที่ต่างๆ ต้องเจอผู้คนเยอะๆ และสัมผัสของใช้หรืออุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นมากมาย เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร?? เพื่อให้ตนเองและสังคมรอบข้างปลอดภัย และลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19

สิ่งที่ตัวเราทำได้ เพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากโควิด-19

1.ใส่หน้ากาก เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หรือต้องพบผู้คน ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ

2.รักษาระยะห่าง นั่งหรือยืนห่างจากคนอื่น 1-2 เมตรเสมอ

3.สัมผัสสิ่งต่างๆ ให้น้อยที่สุด หรือใช้กระดาษชำระจับแล้วนำกระดาษชำระทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ หากจำเป็นต้องสัมผัสจริงๆ ต้องล้างมือทุกครั้ง

4.เตรียมถุงสำหรับใส่ของที่ต้องรับมา เช่น บัตรจอดรถ เงินทอน สำหรับใส่แยกไม่ปะปนกับของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

5.ใช้จ่ายเงิน ด้วยการสแกนจ่าย หรือการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

6.ใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย รับส่งข้อมูล และประชุม ผ่านทางออนไลน์ เท่าที่ทำได้ เพื่อลดการพบปะกัน

 

สิ่งที่ตัวเราควรทำ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

7.ฝึกการไอจามด้วยการใช้กระดาษทิชชู่ปิดปาก หรือยกข้อพับแขนตรงข้อศอกปิดปากให้เป็นนิสัย แทนการใช้มือปิดปาก

8.ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี

9.กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย ถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือของใช้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือการทำแผล เช่น สำลี ผ้ากอซ เข็มฉีดยา ถือเป็นขยะติดเชื้อ ควรทิ้งลงถังขยะติดเชื้อเท่านั้น

10.เมื่อใช้กระดาษชำระเสร็จแล้ว ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อทุกครั้ง ไม่วางทิ้งไว้บนโต๊ะหรือบนจานเปล่าตามศูนย์อาหาร เพราะหากมีเชื้อโรคจะสามารถติดต่อถึงคนที่มาเก็บไปทิ้งได้

11.ไม่ถ่มน้ำลายลงพื้น อาจบ้วนลงบนกระดาษชำระที่ซ้อนหลายชั้น แล้วทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ

12.ทิ้งขยะให้เป็นที่และถูกประเภท เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และปลอดภัยต่อการจัดเก็บ

ที่มา : สสส.