8 new normal

ชีวิตวิถีใหม่ การปรับตัวในภาวะ COVID­19 ในที่ทำงาน ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต [...]

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยุงลาย

เคยสงสัยไหมว่าทำไมยิ่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย แต่ยุงลายก็ยังกลับมาเยอะเหมือนเดิม [...]

"เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด...ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ"

หลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆ เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง และโรคติดต่อทางอาหารแล [...]

ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ โดยป้องกันเชิงรุกในพื้น

รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค [...]

New Normal จะป้องกันไม่ให้ COVID-19 กลับมาได้อย่างไร?

ช่วงนี้เราคงได้ยินคำว่า "New Normal" กันบ่อยๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไร แล้ว New Normal จะป้องกันไ [...]

สร้างเกราะป้องกัน "ไวรัสโคโรนา" ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

ล้างมือบ่อยๆ อย่างน้อย 20 วินาทีกันนะค่ะ ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค [...]

เก็บตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) ต้องทำอย่างไร

การเตรียมความพร้อมในส่วนของประชาชน ที่มาจากพื้นที่เกิดโรคหรือสัมผัสผู้ป่วย [...]