เตือนภัยไส้กรอก พบไนไตร์ท เกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ชื่อบริษัท ทิพย์เดีย [...]

โรคชิคุนกันยา

โรคชิคุนกุนยา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เลือดออก [...]

ป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา

"เตือนประชาชนในช่วงฤดูหนาว เลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง [...]

ระวัง ๕ อุบัติเหตุวันลอยกระทง

ระวัง ๕ อุบัติเหตุวันลอยกระทง ช่วงเทศกาลต่างๆ มักจะเป็นช่วงที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย ครอบครัวไหนพ [...]