Social distancing ระยะห่างทางสังคม & 10 วิธีต้าน covid-19

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ ทำได้ เริ่มต้นจากตัวเองก่อน มาดู 10 วิธีต้าน COVID­19 กันค่ะ [...]

สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดเชื้อ

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนอยู่ในสภาพแวดล้อม องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำสาร 3 ชนิดที่สามาร [...]

การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงการระบาดของ COVID-19

ผู้ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ COVID­19 ได้รุนแรง สำหรับผู้เป็นเบาหวานควรระมัดระวังการหลีกเ [...]

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวกรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวกรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว / พักร่วมกับผู้อื่น [...]

เมื่อต้องกักตัว 14 วัน เตรียมที่พักและอุปกรณ์อย่างไรให้พร้อม

ที่มา : คำแนะนำการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [...]

เมื่อไหร่? ควรไปหาหมอ

หากท่านมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว [...]

ไวรัส RSV ภัยร้ายของลูกน้อย

ประเทศไทยพบเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ได้บ่อย ในช่วงฤดูฝน และ ฤดูหนาว และพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาจจะรุนแรง [...]

ตรวจพบสาร "พาราควอต" ในน้ำปู ถึงร้อยละ 33 จาก 24 ตัวอย่าง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ

เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยล [...]