วัคซีนก็เปรียบเสมือนกับยา สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

วัคซีนก็เปรียบเสมือนกับยา สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV มีดังนี้

  • อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดยา
  • ีไข้ ปวดศีรษะ
  • คลื่นไส้ อ่อนเพลีย
  • วดกล้ามเนื้อ
  • อาการหน้ามืด เป็นลม เป็นอาการที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น
  • เพื่อป้องกันการเป็นลม หรือได้รับบาดเจ็บจากการเป็นลม แนะนำให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV นั่งพักอยู่กับที่ เป็นเวลา 15 นาที

วัคซีนป้องกัน HPV นั้นไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัส HPV หรือเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัส HPV ได้ เพราะวัคซีนป้องกัน HPV ผลิตจากโปรตีนหนึ่งตัวจากเชื้อไวรัสที่ไม่สามารถทำให้เกิดโรค แต่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันแทน