ช่วงควบคุมเข้มข้นฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

7 วันอันตราย สงกรานต์ 2566
ช่วงควบคุมเข้มข้นฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
เทศกาลสงกรานต์ •ง่วง•เมา•ไม่ขับ•ไม่รับ•ไม่โทร
เดินทางปลอดภัย รักษาวินัยจราจร

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน