นอกจากวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ยังมีอีก 4 วัคซีนจำเป็นที่ผู้สูงอายุ ควรรู้จักและฉีดป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

4 วัคซีนจำเป็น ในผู้สูงอายุ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก // สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ