โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติด [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันนี้ (28 กันยายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเส [...]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดต [...]

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติด [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 กับทางเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติด [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่2

เมื่อวันที่18 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอ [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนพิจารณา [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองลำพูน ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

ในวันที่ 14 ถึง 15 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสา [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่1

เมื่อวันที่11 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอ [...]