เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและลูกจ้างในตลาดทุกคน ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและลูกจ้างในตลาดทุกคน ยกระดับมาตรการป้องกันคว [...]

เทศบาลเมืองลำพูน เร่งฉีดวัคซีน Booster เข็มที่ 3 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ดูแลแล [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุกแก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุกแก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ตรวจ ATK เชิงรุกแก่พ่อค้าแม่ค้า ตลาดหนองดอก

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจ ATK เชิงรุกแก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดหนองดอก [...]

ศูนย์บริการฯ จัดการประชุม อสม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุม อสม.ประจำเดือนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวั [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ดูแลแล [...]

โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมการใช้ [...]

ศูนย์บริการฯ จัดโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย เนื่องในสัปดาห์ [...]

ศูนย์บริการฯเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน และสำ [...]