ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร [...]

ประชุม อสม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่31 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รอบแรกตามที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้จองและนัดวันฉีดวัคซีนไว้

ซึ่งมีประชาชนที่ได้จองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มารับบริการจำนวน 196 ราย [...]

บุคลากรของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ที่ รพ.ลำพูน

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เริ่มทยอยฉีด [...]

อสม.ส่งยาถึงบ้าน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินโครงการส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเ [...]

ศูนย์บริการฯปรับรูปแบบการให้บริการรับสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด­19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อี [...]

จนท.ศูนย์บริการฯ ปฎิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอก3

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ปฎิบัติการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid­19 ระลอก3 ตั้งเมษายน 25 [...]

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนประจำเด [...]

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดหนองดอก เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธ [...]

โครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กใน [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่

ทำการเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อป้องกันการแพร [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนปฎิบัติงานต้านโควิด-19

ควบคุมป้องกันโรค โดยดำเนินการแจกชุดกักตัวที่บ้านให้กับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง พื้นที่ที่ม [...]