โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสนับสนุนผ้า [...]

กิจกรรมรวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยา [...]

โครงการดุแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่4

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิิจกรรมโครงการดุแลและส่งเส [...]

กิจกรรมการตรวจตา และ ตรวจฟัน ตรวจเท้า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับ [...]

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ [...]

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงก [...]

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ โครงการอบรมให้ [...]

โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำสุขภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุม [...]

กิจกรรมโครงการติดอาวุธสูงวัย ห่างไกลพลัดตกหกล้ม เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการติด [...]

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

เนื่องด้วยวันที่ 24 เมษายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมว [...]

กิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว [...]

สืบชะตาเมือง สี่มุมเมือง

เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาเมือง สี่มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประตูเมือ [...]