เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพบปะพูดคุยกับสมาชิกชมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน โดยนายกเทศมนเมืองลำพูนได้แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน เช่น กิจกรรมปีใหม๋เมือง รวมถืงได้แจ้งแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม 2567
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพบปะพูดคุยกับสมาชิกชมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน โดยนายกเทศมนเมืองลำพูนได้แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน เช่น กิจกรรมปีใหม๋เมือง รวมถืงได้แจ้งแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน


กิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเดือนนี้ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง และวัดความดันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีกิจกรรมการฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์เกษมสันต์ กัลยาณสิ รองเจ้าอาวาสวัดดอยน้อย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ประกอบไปด้วย


ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆ ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามความชอบของผู้สูงอายุแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มร้องเพลงคาราโอเกะ
2.กลุ่มกิจกรรมตีกลองสะบัดชัย
3.กลุ่มฝึกสมาธิส่งเสริมทักษะการฟังด้วยบิงโก
4.กลุ่มเล่นหมากฮอส
5.กลุ่มกิจกรรมเต้นลิลาศ ลายแดนส์