กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนตุลาคม 2563 รอบที่2

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอ [...]

งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประ [...]

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้า [...]

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและ [...]

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตาม [...]

ลงพื้นที่สอนสุขศึกษาแก่ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวย

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่สอ [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนตุลาคม 2563 รอบที่1

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอา [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยม [...]

ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลเมืองลำพูนโดยไม่คิดมูลค่า

งานทันตกรรม กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า เพ [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ [...]

เทศบาลเมืองลำพูนได้ประชุมทางไกล (Zoom meeting) ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์กับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อ [...]