โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติ [...]

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ Application H4U และ SMART อสม.

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้ [...]

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20 [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกเข้ม (เข็ม 1,2,3,4)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด [...]

เทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3

เทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการ [...]

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริห [...]

โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการถอดบท [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกุมภา [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักปร [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนมกราคม 25 [...]

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศ [...]

เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและลูกจ้างในตลาดทุกคน รอบ 2 ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

เทศบาลเมืองลำพูนตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านค้าและลูกจ้างตลาดทุกแห่ง ในเขตเทศบาลเมืองลำพู [...]