เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน [...]

เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566 และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนให้บริการป [...]

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบา [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน พบปะพูดคุยและร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมส่ง [...]

กิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต [...]

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำ [...]

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกอง [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนพฤศจิก [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น(Booster)ประเภทวัคซีน Pfizer ทุกเข็ม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ชนิดต่างๆ การเข้ารับวั [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่า [...]