เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการผักติดดาว ประจำปี 2567 มีกิจกรรมเก็บตัวอย่างเพื่อหาสารเคมีตกค้าง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการผักติดดาว ประจำปี 2567 มีกิจกรรมเก็บตัวอย่างเพื่อหาสารเคมีตกค้าง  โดยเครือข่ายผักติดดาวได้เก็บตัวอย่างผักจากตลาดเย็นเทศบาล และตลาดหนองดอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 ตัวอย่าง ได้แก่ กะเพรา กะหล่ำปลี ขึ้นฉ่าย คะน้า แครอท ต้นหอม แตงกวา ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาว ผักกาดหอม มะเขือเจ้าพระยา มะเขือเทศ พริก และโหระพา เพื่อนำมาทดสอบหาสารเคมีตกค้าง โดยใช้ชุดทดสอบ GT-Testkit ผลการตรวจ พบว่า ผัก 50 รายการ
- ไม่พบยาฆ่าแมลง 46 รายการ
- พบยาฆ่าแมลงในระดับที่ปลอดภัย 2 รายการ
- พบยาฆ่าแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย 2 รายการ
ซึ่งจะได้มอบป้ายผักติดดาวให้กับร้านจำหน่ายที่ผ่านการตรวจ โดยแสดงผลชนิดผักที่ผ่านการตรวจต่อไป สำหรับข้อมูลการตรวจหาสารเคมีในผัก จะได้นำข้อมูลนำเสนอต่อสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร และธรรมนูญสุขภาพด้านอาหารปลอดภัย ของจังหวัดลำพูนต่อไป