ถนนคนเดินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย หนึ่งในสินค้าที่นิยมมาขายในถนนคนเดิน คือ สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกลไกเฝ้าระวังในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมขึ้น เพื่อลดอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

ผลของกลไกเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมที่จำหน่ายในถนนคนเดินลำพูน