เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปฎิบัติงานบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปฎิบัติงานบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19