วันที่12 พฤษภาคม.2563 คณะผู้บริการเทศบาลฯ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลจำนวน12ราย เป็นอุปกรณ์จำนวน 17รายการ ได้แก่ เตียงผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะที่นอนลม รถเข็นนั่ง เก้าอี้นั่งถ่าย ไม้เท้าขาเดียว และไม้เท้าสามขา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูนในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว