กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในที่ประชุม