ในวันที่ 14 ถึง 15 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองลำพูน ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ซักซ้อมแผนอพยพเด็กนักเรียนหากเกิดเพลิงไหม้เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ในการปฏิบัติให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และมีความรู้ในการปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุ จึงมีการจำลองสถานการณ์จริงให้คุณครู นักเรียน เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย และทีมการแพทย์ ได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผนเป็นอย่างดี