วันนี้ (28 กันยายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย"

ซึ่งวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งมีการกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของไทย โดยประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก