วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ทีมเยี่ยมบ้าน (หมอ พยาบาล เภสัชกร และนักอาชีวบำบัด) จากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้คำแนะนำในการจัดส่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตทั้งของผู้ป่วยและญาติ ได้แก่

ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง 1 ราย

ชุมชนสวนดอก 1 ราย

ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม 2 ราย

ชุมชนสันดอนรอม 1 ราย