สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศได้เริ่มกับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง และได้มีประกาศทางราชการเกี่ยวกับการควบคุมโรคพื้นที่เสี่ยงต่างๆ การเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศได้เริ่มกับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง และได้มีประกาศทางราชการเกี่ยวกับการควบคุมโรคพื้นที่เสียงต่างๆ การเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธาณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ปฎิบัติงาน สืบสวน สอบสวนโรค การแจกชุดกักตัวที่บ้าน ( Care Set) ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงในการเข้าพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวที่ระหว่างที่กักตัวอยู่ที่บ้าน  โดยมีการปฎิบัติงานเป็นประจำทุกวัน  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ