ทำการเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ตามมาตรการป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข