วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม36

โดย คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ได้กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

ซึ่งในการประชุม มีการประชาสัมพันธ์ อสม.พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19”
แจ้งกิจกรรมที่รับผิดชอบของ อสม.ในเดือนเมษายน 2564 และนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน 2564

 

 

และมีการให้ความรู้ประจำเดือน เรื่อง “วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโควิด -19” โดยเภสัชกรหญิงโฉมชฏา  ดวงเกิด (เภสัชกรประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน)