จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมานั้น ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมานั้น ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดย ได้ดำเนินการแจกยาที่บ้านให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีการโทรศัพท์แจ้งการนัดหมายและสอบถามอาการและรายละเอียดการจ่ายยา  ให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ และต้องการมารับบริการ โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์บริการฯ ซึ่งจะมีแพทย์คอยให้คำปรึกษา หากมีการจ่ายยาจะมีบริการไปส่งยาถึงที่บ้าน และ หยุดให้บริการในส่วนของการบริการแพทย์แผนไทย กิจกรรม(ฟื้นฟูสมรรถภาพ) ทันตกรรม เนื่องจากมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื่อโรค 

ในการปรับรูปแบบการให้บริการในครั้งนี้ได้มีทางสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมปฎิบัติงาน โดยช่วยนำจ่ายยาไปส่งให้ผู้ป่วยที่บ้านด้วย

หากท่านต้องการรับบริการไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน ให้โทรมาที่ 053-525776 ต่อ 325 หรือ 094-6422111 ซึ่งจะมีแพทย์คอยให้คำปรึกษา