เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือน มิถุนายน 2564 ขึ้น ณ อาคารคุณธรรม36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

โดยคุณสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล รก.ผอ.กองการแพทย์ ได้พบปะพูดคุยกับ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมครั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจาก อสม.เรื่องการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับ อสม. พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 มีปัญหาเรื่องการส่งข้อมูลกลับแก้ไขโดยนำข้อมูลมารวมกับแบบ อสม.1และให้ส่งประจำทุกเดือน

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน ล่าสุด

แจ้งกิจกรรมของ อสม. ในเดือนกรกฎาคม 2564 

1.โครงการนวดกาย สบายใจ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (นวดตนเองเพื่อสุขภาพ)วันพุธที่ 14 ก.ค. 64
2.โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย แกนนำสุขภาพจิต ชุมชนละ 2 คน วันพฤหัส ที่ 15 ก.ค. 64
3.โครงการส่งเสริมความรู้ สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ประชาชนและกลุ่มแกนนำชุมชน
รุ่นที่ 1 : 21/06/64
รุ่นที่ 2 : 22/06/64

4.กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 64 ศุกร์ที่ 16 และ ศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64
  ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ก.ค. 64 : อสม.ชุมชน บ้านท่า-ท่านาง
ชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม
ชุมชนบ้านหลวย
ชุมชนสันดอนรอม
ชุมชนมหาวัน
ชุมชนจามเทวี
ชุมชนประตูลี้
ชุมชนชัยมงคล
ชุมชนศรีบุญเรือง
ชุมชนบ้านท่า - ท่านาง

  ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 64 : อสม.ชุมชนพระคงฤาษี
ชุมชนสันป่ายางหน่อม
ชุมชนหนองเส้ง
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
ชุมชนไก่แก้ว
ชุมชนช่างฆ้อง
ชุมชนสวนดอก
ชุมชนสันป่ายางหลวง
ชุมชนพระคงฤาษี

และแนะนำ อสม.ใหม่  ที่ผ่านการอบรม 21 – 25 มิ.ย. 64

และมีการให้ความรู้ประจำเดือน เรื่อง
“การตรวจหาน้ำตาลปลายนิ้ว”
“การวัดความดันโลหิต”
“การวัดรอบเอว”
“การหาค่า BMI”
โดยคุณณัฏฐณิชา  โสภณจิตร พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน