ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายศิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีความารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ สามารถนำความรู้ไปดูแลตนเองและสามารถดูแลผู้อื่นได้