ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก : นวดกายสบายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (นวดตนเองเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายศิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ และกล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก : นวดกายสบายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (นวดตนเองเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายศิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ และกล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวเพื่่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ได้มีความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้