เทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ รวมจำนวน 302 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม ลดการแพร่ระบาด ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประชาชนที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม เป็นะระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ เข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้พร้อมต่อสู้ไวรัส ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว 3-6 เดือน ดังนั้นการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จึงเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เท่าทันต่อเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี