ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและรับบริการตรวจสุขภาพที่จำเป็นเบื้องต้น อาทิ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว รวมถึง การให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง " รู้ไว้ ไม่เสียฟัน" ซึ่งเป็นหัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยวิทยากร คุณเครือวัลย์ บุญบุรี เจ้าหน้าที่งานทันตกรรมสาธารณสุขประจำศูนย์บริการฯ และคุณพิทักษ์ ฟักประไพ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของผู้พิการ