เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ศูนย์บริการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำสุขภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน และ ให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อควรระวังในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยมีโดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน กล่าวพบปะ พูดคุยกับสมาชิก อสม.ที่เข้าร่วมอบรม และยังมีวิทยากร นางสาวฑิฆัมพร มานะรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อบจ.ลำพูน มาให้ความรู้เกียวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่แกนนำสุขภาพควรรู้ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อควรระวัง อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับแกนนำสุขภาพ ติดตั้ง Application หมอพร้อม และยืนยันตัวตน กับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน