เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก
(ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน) ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน กล่าวพบปะ พูดคุยกับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่เข้าร่วมอบรม และมีกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และหลักการสำคัญของการบริหารกายฤาษีดัดตน บรรยายให้ความรู้เทคนิคการดูแลตนเอง การจัดสมดุลกายด้วยฤาษีดัดตน และ การฝึกปฏิบัติทักษะการจัดสมดุลร่างกายด้วยฤาษีดัดตน โดย คุณจุฬารัตน์ ม่านมุงศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก