เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเป้าหมาย
1.หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี
3.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
5.ผู้ที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนัก 100 KG. ขึ้นไป
6.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
7.ผู้มีโรคเรื้อรัง
ณ บริเวณโรงจอดรถภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ ฟรี จำนวน 195 โดส