เมื่ออวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่ออวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษารอบด้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันด้านทักษะชีวิตในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากรจากกลุ่ม VCAP ลำพูน ซึ่งได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประตูลี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนประตูลี้ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลาหจิตวิทยา