เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษารอบด้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันด้านทักษะชีวิตในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากรจากกลุ่ม VCAP ลำพูน ซึ่งได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม