เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเขตบางซื่อ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเขตบางซื่อ ที่มาสัมนาและพัฒนาสุขภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ในหัวข้อ : ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมีนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และ นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ฯ ได้ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน