วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำพูนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำพูนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนมอบโล่และเหรียญที่ระลึก พร้อมทั้งเงินสมทบจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 2 รายคือ นางเกี๋ยง อินต๊ะประเสริฐ ชุมชนสันป่ายางหน่อม และนางแดง นันทมาตย์ ชุมชนพระคงฤาษี