หลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆ เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่นๆ คือ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

อาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ
คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระ ปวดหัว คอแห้งกระหายน้ำอาจมีไข้

การช่วยเหลือเบื้องต้น
ควรให้สารละลายเกลือแร่ ors หรืออาหารเหลวมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ
หากอาการต่าง ๆ ข้างต้นไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์