ประเทศไทยพบเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ได้บ่อย ในช่วงฤดูฝน และ ฤดูหนาว และพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาจจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะค่ะ