หากท่านมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว