ที่มา : คำแนะนำการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข

เตรียมที่พักและอุปกรณ์อย่างไรให้พร้อม

1 แยกห้องนอน และห้องน้ำออกจากผู้อื่น (ห้องพักโปร่ง มีอากาศถ่ายเท แสงแดดเข้าถึง)

2 แยกของใช้ส่วนตัว (เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ) แยกทำความสะอาด

3 มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์เจลเข้มข้นอย่างน้อย 70% หน้ากากอนามัย สบู่

4 มีอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ถุงขยะ โดยจัดถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้นอกบ้าน สารฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาด

 

ที่มา : คำแนะนำการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข