ข้อปฏิบัติกรณีต้องกักตัวอยู่บ้านคนเดียว

ข้อปฏิบัติกรณีอยู่บ้านคนเดียว

- วัดอุณหภูมิทุกวัน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

- ล้างมือด้วยน้ำและฟองสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

- ปิดปาก จมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม ทิ้งทิชชู่ในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิท และทำความสะอาดมือทันที

- หากจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และใช้เวลาให้สั้นที่สุด

- แยกขยะที่ถูกสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ราดด้วยน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง

- ทำความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งานทุกครั้ง

- งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ

 

ที่มา : คำแนะนำการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข