ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวกรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว / พักร่วมกับผู้อื่น

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัว กรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว / พักร่วมกับผู้อื่น

- วัดอุณหภูมิทุกวัน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

- ล้างมือด้วยน้ำและฟองสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร

- แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัว (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ โทรศัพท์) ร่วมทางแยกทำความสะอาด

- แยกรับประทานอาหาร ตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน ผึ่งให้แห้ง ตากแดด

- แยกห้องน้ำ หากไม่ได้ควรใช้ส้วมเป็นคนสุดท้าย และทำความสะอาดทันที ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค

- แยกขยะที่ถูกสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ราดด้วยน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง

- หากจำเป็นต้องพบปะผู้อื่นให้ใส่หน้ากากอนามัย ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร

- งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ