เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณมานิตย์ สุทธิไชยากุล ได้บริจาคเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผอ.กองการแพทย์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยเตียงที่ได้รับบริจาคนี้เป็นเตียงระบบไฟฟ้า ซึ่งทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการให้บริการต่อไป

 

AW605750 20 - เว็บฝากรูป เร็ว แรง ไม่ลบ ฟรีตลอดชีพ